Nota prawna

Administratorem danych jest:

Cie-Kawa.pl:

  • Hitori Sp. z o.o.
  • Blizne Łaszczyńskiego / Gościnna 11 lok 29
  • 05-082 Stare Babice
  • NIP: 113-284-61-60
  • rodo@cie-kawa.pl

Treści zawarte w serwisie internetowym www.cie-kawa.pl nie stanowią bezpośredniej oferty produktowo-usługowej. Powinny być traktowane wyłącznie jako pomoc przy podejmowaniu decyzji o zamawianiu wybranych produktów i usług.

Strony tego serwisu internetowego zawierają najnowsze i aktualne informacje o naszej działalności. Treść stron oraz cała zawartość serwisu internetowego www.cie-kawa.pl, tj. zdjęcia, filmy, nagrania, obiekty graficzne i pliki są chronione przepisami prawa autorskiego. Nie wolno ich rozpowszechniać ani publikować bez zgodny autora. Naruszanie praw autorskich jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej zarówno w kraju jak i za granicą.

Na przyszłość zastrzegamy sobie prawo do zmiany zapisu noty prawnej dotyczącej serwisu internetowego www.cie-kawa.pl